PŮSOBÍME PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE! 🇨🇿

OSTATNÍ SLUŽBY

Potřebujete pomoci jen s částí vašeho projektu? Rádi se do toho s vámi pustíme. V rámci projekční a inženýrské činnosti pro vás zajistíme jednotlivé úkony, které mohou stavebníka v jednotlivých fázích projektu potrápit.

Pomůžeme vám překonat i další překážky, které vás na vaší cestě za vysněným bydlením mohou překvapit, ať už je to financování vaší nemovitosti nebo specifické práce. 

PŘEDPROJEKTOVÁ ČINNOST

V rámci předprojektové činnosti pro Vás zabezpečíme vyjasnění cíle na základě předprojektové přípravy (odborné studie), specifikaci potřebných podkladů, průzkumů a prací, zajištění potřebných podkladů a průzkumů, analýzu podkladů a specifikaci technologických, energetických a stavebních profesí, analýzu vybraného staveniště, shrnutí výsledků a závěry.

Projektovou činnost provádíme pro novostavby, přestavby i drobné stavební úpravy. Jednotlivé profesní části dokumentací zpracují projektanti s příslušnou autorizací.

Celý proces je koordinován a jeho výsledkem je kompletní, přesná a kvalitní projektová dokumentace.

ZAŘÍDÍME

 • Projednání záměru se stavebním úřadem – soulad /nesoulad s územním plánem
 • Zajištění stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny
 • Zajištění geodetického zaměření pozemku, vymezení hranic pozemku pevnými body, geometrický plán
 • Výpočet odvodu pro vynětí ze ZPF, vč. pedologického průzkumu
 • Zajištění radonového průzkumu u výstavby nových rodinných domů
 • Hydrogeologický průzkum

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

V rámci předprojektové činnosti pro Vás zabezpečíme vyjasnění cíle na základě předprojektové přípravy (odborné studie), specifikaci potřebných podkladů, průzkumů a prací, zajištění potřebných podkladů a průzkumů, analýzu podkladů a specifikaci technologických, energetických a stavebních profesí, analýzu vybraného staveniště, shrnutí výsledků a závěry.

Projektovou činnost provádíme pro novostavby, přestavby i drobné stavební úpravy. Jednotlivé profesní části dokumentací zpracují projektanti s příslušnou autorizací.

Celý proces je koordinován a jeho výsledkem je kompletní, přesná a kvalitní projektová dokumentace.

ZAŘÍDÍME

 • Územní souhlas/ územní rozhodnutí
 • Stavební povolení
 • Ohlášení stavby
 • Vodoprávní řízení
 • Zprostředkování a uzavírání smluv s provozovateli technické infrastruktury
 • Kompletní zasíťování stavebních parcel inženýrskými sítěmi

PROJEKČNÍ ČINNOST

Zajišťujeme komplexní vypracování projektové dokumentace od návrhu plánované stavby, zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, přes realizaci staveb, až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro kolaudaci.

Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s praktickou realizací projektů, jsme schopni optimalizovat návrh z pohledu následné realizace již v projektové fázi a zkrátit tak dobu stavby, minimalizovat problémy a značně uspořit finanční prostředky.

ZAŘÍDÍME

 • Projekty pro rodinné domy
 • Projekty pro rekonstrukce
 • Projekty pro kanalizační či vodovodní přípojku a čističku odpadních vod
 • Kompletní zasíťování stavebních parcel inženýrskými sítěmi
 • Projekty pro veřejné osvětlení
 • Projekty pro vybudování veřejných komunikací
 • Projekty pro demolice staveb

OSTATNÍ SLUŽBY

NašIm zákazníkům poskytujeme služby od A-Z. Potřebujete pomoci se zajištěním financování? Ne každá banka dokáže vyhovět potřebám lidí, kteří chtějí stavět dům. Společně vybereme tu, která bude Vašemu záměru sedět nejlépe. Můžeme Vám pomoci při uzavírání smluv či v řešení majetkových nebo sousedských sporů? Zajistíme i úpravu Vašich pozemků či dendrologický průzkum včetně jeho řešení. 

"STARÁME SE O TO, ABYSTE SE VY STARAT NEMUSELI."

ZAŘÍDÍME

 • Zajištění financování
 • Právní zastoupení
 • Úprava pozemků a zahrad
 • Dendrologický průzkum
 • Rizikové kácení
 • Zajištění povolení ke kácení dřevin