PŮSOBÍME PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE! 🇨🇿

Jak dlouho stavební povolení trvá?

Stavební povolení narozdíl od stavební ohlášky postupuje dle pěti zákonem daných lhůt. 

1. lhůta

0
dní

V této lhůtě má stavební úřad za úkol prostudovat všechny vložené podklady (projektová dokumentace stavby, souhlasná stanoviska úřadů, souhlasy sousedů atd.). V této lhůtě stavební úřad může vyzvat stavebníka k doplnění či změně vložených podkladů. 

Pokud jsou veškeré vložené podklady v pořádku a bez připomínek stavebního úřadu, postupuje se do druhé fáze zahájení stavebního řízení.

2. lhůta

0
dní

V této lhůtě má stavební úřad za úkol zahájit stavební řízení a všichni účastníci řízení se ke stavbě mohou a musejí vyjádřit. Účastníkem řízení jsou myšleni sousedé, ale také dotčené úřady, např.: Odbor územního plánování, Odbor životního prostředí, Správa a údržba silnic, poskytovatelé technické infrastruktury (ČEZ, CETIN, apod.).

3. lhůta

0
dní

Tato lhůta je stanovena pro napsání a vydání stavebního povolení

4. lhůta

0
dní

Tato lhůta je stanovena pro možné odvolání proti vydanému povolení účastníky řízení, např.: Odbor územního plánování, Odbor životního prostředí, Správa a údržba silnic, poskytovatelé technické infrastruktury (ČEZ, CETIN, apod.).

4. lhůta

0
dní

Poslední lhůta slouží k nabytí právní moci vydaného stavebního povolení.